اخبارنظام مهندسی


برگ سبز معماری و برگه تعهد نظارت

برگ سبز معماری و برگه تعهد نظارت این برگه ها شامل برگه های تعهد طراحی معماری، محاسبات، تاسیسات برق و مکانیک می باشند. برگ تعهد تهیه نقشه های معماری یا برگ سبز طراحی معماری در ابتدای تشکیل پرونده در دفتر [...]

ضوابط طراحی نمای ساختمان در تهران

ضوابط طراحی نمای ساختمان در تهران مقدمه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرسازي و معماري، بررسی آماري نشان دهنده این موضوع است که در هر سال 50 میلیون نفر به جمعیت شهر نشین کشورهاي در حال توسعه اضافه می شود. [...]

مجوز شهرداری، فرآیند صدور پروانه دو مرحله ای

مجوز شهرداری،لازمه تخریب و بازسازی ملک و مدارک آن تخریب بنا نیاز به پروانه ساختمانی دارد و بدون پروانه اجازه تخریب ندارند و تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید تحت نظر یک مهندس ناظر که نامش در پروانه قید می شود [...]