اخبار معماری ایران


طراحی معماری ( فاز صفر معماری ، فاز یک معماری ، فاز دو معماری )

برای طراحی و اجرای پروژه ساختمانی رویایی خود ابتدا باید ایده خود را به طرحی کارآمد و واقع بینانه تبدیل کنید. مراحل مختلفی در چرخه یک پروژه ساختمانی وجود دارند که در فرآیند طراحی و ساخت‌وساز مؤثر [...]

نکات کلیدی و پراهمیت در زمینه طراحی ساختمان‌های مسکونی و اداری

معمولا پروژه‌های ساختمانی در هر نوعی که باشند، از چهار فاز تشکیل می‌شوند. متداول است که در فاز اول نقشه اولیه ساختمان و در فاز دوم بحث نقشه اجرایی ساختمان، حال چه مسکونی و چه اداری، مطرح می‌شود. در [...]