اخبار معماری جهان

اخبار معماری جهان


معماری و کووید-19

با بحران ویروس کرونا در دنیای معماری چه می‏ گذرد؟در پی درگیری دنیا با ویروس کرونا و محدودیت ‏های بی‏ سابقه ‏ای که در اکثر کشور‏ها، سبک معمول زندگی بسیاری از مردم را دگرگون ساخته و پیامدهای هر روزه [...]