فضاهای مسکونی


مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی چیست؟ مجتمع مسکونی از فضاهای مسکونی می باشد که  به بیانی ساده اجتماع چندین آپارتمان جدا از هم اما در ساختاری یکپارچه و محصور است. ساختمان ها از نظر ارتفاع، فرم، مصالح، در یک طرح کلی، طراحی و [...]

اتاق کار

استفاده از اتاق کار برای انجام فعالیت های روزمره شخصی  و کاری ساعاتی مطلوب را برای اشخاص ایجاد می کند. در طراحی این اتاق و یا ضرورت استفاده از آن  ابتدا بپرسید: شغلتان چیست؟ و یا به چه کاری [...]

اتاق خواب

اتاق خواب یکی از فضای اصلی در منزل مسکونی به شمار می آید. بسته به وسعت و طرح خانه های مسکونی، شامل یک تا چند اتاق خواب هستند. ما نه تنها ازاتاق خواب برای استراحت استفاده می کنیم که [...]

آپارتمان چیست

آپارتمان ساختمانی چند طبقه است که بیشتر از دو واحد مسکونی را دارا باشد. کاربری آپارتمان مسکونی است. آپارتمان نتیجه افزایش جمعیت، کاهش زمین و مدرنیته شدن سبک زندگی می باشد. به عبارتی آپارتمان استفاده بهینه از زمین است. در [...]

بالکن

بالکن قسمتی از ساختمان است که در دسته فضاهای نیمه باز قرار می گیرد. بالکن و تراس هرکدام در انواع ساختمان های مسکونی و تجاری تفریحی خدماتی و…. کاربرد دارند. ویژگی و کارایی آن سبب شده تا اهمیت خاصی در انواع [...]