بالکن

بالکن قسمتی از ساختمان است که در دسته فضاهای نیمه باز قرار می گیرد. بالکن و تراس هرکدام در انواع ساختمان های مسکونی و تجاری تفریحی خدماتی و…. کاربرد دارند. ویژگی و کارایی آن سبب شده تا اهمیت خاصی در انواع [...]