حیاط

حیاط فضاهای مسکونی

حیاط به فضای باز ملک ساختمانی اطلاق می شود. از انواع حیاط از نظر کاربری می توان به حیاط ساختمان های مسکونی، حیاط ساختمان اداری، حیاط ساختمان تجاری، حیاط ساختمان تجاری، حیاط ساختمان خدماتی و تفریحی و… اشاره کرد. در اینجا [...]