فرودگاه

فُرودگاه، یا میدان هوایی، مکانی است که برای نشست و برخاست هواپیماها ساخته شده‌است. فرود‌گاه‌ها به‌طور معمول دارای امکاناتی‌ برای سوخت‌گیری و نگهداری و تعمیر هواپیما و و نیز دارای برج کنترل و مراقبت پرواز می‌باشند. محل فرود از اجزای اصلی فرودگاه است [...]