طراحی آزمایشگاه مطابق با استانداردهای طراحی داخلی

در آزمایشگاه ها در ابتدا باید کاربری فضا به‌طور دقیق مشخص گردد. به همین منظور نیاز است تا در ابتدا چرخه کار آزمایشگاه مشخص گردد. روند کاری آزمایشگاه به‌صورت زیر می‌باشد: پذیرش _____ نمونه گیری _____بررسی نمونه آزمایش  _____تهیه گزارش [...]

طراحی معماری آزمایشگاه

توجه به شیوه های طراحی معماری آزمایشگاه می تواند از بروز مشکلات بالقوه بعدی در حوزه فضا و تاسیسات آزمایشگاه پیشگیری نماید. طراحی آزمایشگاه باید به صورت استاندارد و اپتیمال انجام شده و نیاز به ترکیب دقیق عناصر فراوان [...]

مراکز بهداشتی و درمانی

طراحی مراکز بهداشتی همانند بیمارستان یکی از مباحث دشوار معماری مطالعاتی و اجرایی است. طراحی و ساخت یک فضای درمانی شامل : طراحی بیمارستان کودکان، طراحی داخلی بیمارستان، طراحی کلینیک، طراحی داخلی کلینیک، طراحی درمانگاه، طراحی نمای بیمارستان، طراحی نمای [...]