معماری دیکانستراکشن

ديكانستراكشن در فارسى به ساختار زدایی، شالوده شكنى، واسازى، بنيان فكنى، ساختارشكنى و بنیان فكنى ترجمه شده است.در این بخش درباره معماران معروف سبک دیکانستراکشن,بناهای سبک دیکانستراکشن,ویژگی های سبکی دیکانستراکشن و معماری دیکانستراکشن در ایران…مطالب مفیدی برای شما عزیزان قرار می دهیم.


برج دیکانستراکشن،تناسب جزء با کل یک واحد

تعاریف معمار: به طور کلی این طرح، یک ساختار یکپارچه،جامد،ناگسستنی،سفت و سخت، رویین تن و کامل است. تمام قطاع ها، به صورت یک واحد یکپارچه،متحد، با اجزای متصل شونده غیر قابل تشخیص می باشد. تحقیقاتی بر روی حس بصری [...]