معماری فولدینگ

معماری فولدینگ یکی از سبک هاي مطرح در دهه ي پایانی قرن گذشته بود. فلسفه ي فولدینگ براي نخستین بار توسط فیلسوف و معمار فقید فرانسوي ، دلوز مطرح شد.در این بخش آثاری از معماری فولدینگ,اصول معماری فولدینگ,معماری فولدینگ در ایران,معماری فولدینگ در آثار زاها حدیدو… مطالب جالبی قرار داده می شود.


مركز گردهمايي كلمبوس از پييتر آيزنمن ؛ نمايي ساكنْ و محيط شهري پر تردد

گرچه پيتر آيزنمن قطعا، در معماری امروزه نامي شناخته شده و معتبر مي باشد اما تا چندي پيشتر از اين، شروع به ساختن ساختمان هاي مهم و بزرگ نكرده و در مرحله اول،  با نوشته ها، تئوري ها و معدودي خانه هاي مسكوني [...]

معماری فولدینگ ، فضا ،ساختار و دیاگرام سازمانی

دوستان و معماران عزیز کتاب Folding Architecture که به بررسی مفاهیم سبک فولدینگ ، فضا، ساختار و دیاگرام سازمانی پرداخته است. اکثرا برای ارائه مطالب از عکس و تصاویر استفاده کرده و کاملا گویا به بیان معماری فولدینگ پرداخته است. گروه معماران آرل شما همراهان [...]