معماری ژاپنی

حضور مدرنیته و به تبع آن معماری مدرن در اقصی نقاط دنیا، به دلیل چالش با سنت ها و الگوهای گذشته همواره تأثیری بنیادی در معماری کشورهای مختلف دنیا داشته است. در این میان ژاپن در تلفیق الگوهای بومی با فناوری های پیشرفته و نوین کشوری موفق محسوب می‌شود.در این بخش درباره معماری ژاپنی,معماری مدرن ژاپنی,معماری سنتی ژاپنی,معابد ژاپن و… مطالب مفیدی برای شما عزیزان بیان میکنیم.


سبک معماری ژاپن:کالبد سیال، الگوی زندگی – بخش اول

مقدمه حضور مدرنیته و به تبع آن معماری مدرن در اقصی نقاط دنیا، به دلیل چالش با سنت ها و الگوهای گذشته همواره تأثیری بنیادی در معماری کشورهای مختلف دنیا داشته است. در این میان ژاپن در تلفیق الگوهای بومی با فناوری [...]