مجتمع مسکونی 4 طبقه

مشخصات پروژه

طراحی این واحد مسکونی با توجه به درخواست کارفرما و همچنین با توجه به بافت فرسوده منطقه بعد از بررسی های وضع موجود انجام گردید . این مجتمع با توجه به مساحت کم زمین با طراحی بسیار دقیق در 4 طبقه 65 متری و دوخواب طراحی شد که بسیار مورد توجه کارفرما قرار گرفت و همینطور از لحاظ بصری هر واحد بشتر از متراژ تهیه شده به چشم می خورد که همین موضوع باعث رضایت خریداران قرار گرفته بود.

جزئیات پروژه

طراحی واحد مسکونی در بافت فرسوده

  • موقعیت

    خیابان رودکی

  • سفارش دهنده

    بخش خصوصی