طراحی واحد مسکونی

مشخصات پروژه

طراحی این واحد مسکونی با توجه به درخواست کارفرما و همچنین با توجه به بافت منطقه بعد از بررسی های وضع موجود انجام گردید . این مجتمع با توجه به مساحت زمین با طراحی بسیار دقیق در 4 طبقه ی 125 متری و تک واحده  دوخواب طراحی شد که بسیار مورد توجه کارفرما قرار گرفت و از ویژگی های این واحد ها بزرگی پذیرایی میباشد که به درخواست کارفا طراحی گردیدکه همین موضوع باعث رضایت خریداران قرار گرفته بود.

جزئیات پروژه

طراحی مجتمع مسکونی 4 طبقه

  • موقعیت

    منطقه 8

  • سفارش دهنده

    بخش خصوصی