مجتمع اقامتی تفریحی

مشخصات پروژه

طراحی این واحد تفریحی و اقامتی  با توجه به درخواست شهرداری لواسان و همچنین با توجه به بافت منطقه لواسانات طی  بررسی های انجام شده در چندین ماه  انجام گردید . این مجتمع اقامتی تفریحی  با توجه به  نیازهای منطقه و همچنین فضاهای مورد نیاز در این مجموعه طراحی شد و همینطور از لحاظ بصری با توجه به فضای قرار گیری این مجموعه تمامی اراضی زمین به صورت دست نخورده باقی ماند و طراحی کاملا با توجه به شرایط سایت انجام گردید.

جزئیات پروژه

طرح پیشنهادی به شهرداری لواسان

مجتمع اقامتی تفریحی

  • موقعیت

    لواسان

  • سفارش دهنده

    شهرداری لواسانات