مجتمع فرهنگی و تفریحی

مشخصات پروژه

طراحی این واحد فرهنگی و تفریحی با توجه به درخواست بخش خصوصیقزوین  و همچنین با توجه به بافت منطقه قرار گرفته  سایت در قزوین   طی  بررسی های انجام شده و همچنین بافت قدیمی سایت در چندین ماه مطالعات آن به طول انجامید تا بتوان تمامی فضاهای مورد نیاز آن مجموعه با دقت کافی در طراحی اعمال شود .

  • موقعیت

    قزوین

  • سفارش دهنده

    بخش خصوصی