واحد تجاری

مشخصات پروژه

طراحی  نمای این واحد تجاری با توجه به درخواست کارفرمای بخش خصوصیو همچنین با توجه به بافت خیابان های منطقه کرج – فردیس آغاز  و همچنین با توجه به  ظوابط شهرداری منطقه کرج و نماهای واحدهای تجاری راسته خیابانبعد از بررسی های متعدد انجام گردید . این مجتمع با توجه به قرار گیری در خیابان اصلی شهرک با طراحی بسیار دقیق طراحی شد که بسیار مورد توجه کسبه ان واحد تجاری قرار گرفت .

جزئیات پروژه

طراحی نمای واحد تجاری

  • موقعیت

    کرج – شهرک فردیس

  • سفارش دهنده

    بخش خصوصی